STUDENTLOPPET 5:E OKTOBER START 15:00

Start och mål: Starten och målgången position kommer att meddelas snart. Uppvärmning: Uppvärmning kommer att hållas av Campus1477 vid starten.

 

Startgrupp: Vi kommer ha en masstart, 10 km springer 5 km två gånger. I de tre klasserna i Studentloppet är vinnaren den man, kvinna eller lag som först kommer i mål. Om du satsar på en bra placering rekommenderar vi därför att du ställer dig långt fram i startledet.  Om du tänker jogga/gå, ber vi dig gärna att ställa dig lite längre bak i startleden.

 

Starttider: Start: kl. 15:00.  

 

Ledcyklist: En ledcyklist kommer att finnas för de snabbaste på 5 och 10 km.

 

Information 5 km: Följ skyltarna och anvisningarna så att du springer rätt och. Speciellt uppmärksam om skyltar, ber vi dig vara när du närmar dig målområdet. Om du tänker gå runt banan se till att släppa förbi löpare som kommer springandes bakifrån, så att deras väg inte hindras.

 

Information 10km: Du som springer 10km genom att springa 5 km två gånger. Det kommer vara markerat med skyltar samt stå funktionärer, som visar var du ska springa, men ha uppsikt över detta.

 

Banbeskrivning 5 km: Kartor finns under fliken ”Banan” på hemsidan

 

Banbeskrivning 10 km: Kartor finns under fliken ”Banan” på hemsidan

   

Trygghet längs banan: Vi har tillstånd från polisen att genomföra loppet på banan men vi har inte tillstånd att helt och hållet spärra av vägarna vi springer på från övrig trafik. Iaktta därför försiktighet när ni springer och se upp för mötande/förbipasserande cyklister.

 

Funktionärer kommer att finnas utplacerade utmed banan som kommer att hjälpa till med att hålla koll på trafiken och leda deltagarna. Vid eventuella tveksamheter, följ alltid funktionärernas anvisningar. 
Vi kommer även att sätta upp lappar längs med banan med information om vilken sida ni ska hålla er på etc.

Vi behöver funktionärer. Om du är intresserad av att hjälpa till och tjäna lite biobiljetter kontakta: David Martinsson

   

Tidtagning: Vi använder oss av manuell tidtagning. Resultatet kommer upp på hemsidan.

 

Resultat: Presenteras på hemsidan

   

Foton och namn: Foton som tas av oss kommer att läggas upp på hemsidan efter avslutat lopp, ifall du inte vill vara med på något kort ber vi dig att säga till så vi kan radera det kortet.

   

Observera: Eftersom en hel del av båda bansträckningarna går efter trafikerad väg, där både cyklister, bilister och fotgängare kommer att befinna sig ber vi er att vara uppmärksamma och hålla er på sidan av vägen så gott det går då ni springer efter bilvägar och över korsningar. Vi kommer självklart att ha funktionärer med mera vid utsatta ställen för att det ska vara så säkert som möjligt för er som springer, men vi vill ändå påpeka detta för att ni ska få så bra upplevelse som möjligt.

 

Information in English

 

The course: We have permission from the police to carry out the race on the course but we do not have permission to completely block the roads we run on from other traffic. Therefore please look at the signs along the course telling you which side of the road to run on. There will be stewards standing along the course keeping an eye on the traffic but run to the side if needed.

 

Observe: Since both of the routes will go along roads where, motorists, cyclists and pedestrians will be, we ask you to be alert and keep to the side of the road as much as possible when you run along these busy roads and over the crossroads. There will of course be volunteers along the roads and at the most exposed areas to make it as safe as possible for you who will compete, but we still want to point this out to give you the best experience we possibly can.