Studentloppet 2021

I en tid där många evenemang ställs in och en är mer hemmasittande än någonsin, bjuder Idrottskonventet, Campus1477 och UAIF in dig till årets digitala Studentloppet!

Vad är innebär då ett digitalt studentlopp?

När vi i vanliga fall skulle sprungit med andra studenter, springer vi nu fysiskt helt ensam. Vi ser till att alltid följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, lokala riktlinjer och sunt förnuft i all vår träning och under loppet. Tillsammans genomför vi Studentloppet 2021 på valfri plats, men vi springer alla samma distans!

Allt man behöver är en mobiltelefon med appen RaceOne installerad.

Förutom att ha ett lopp att se fram emot och träna inför, kan vi även erbjuda de deltagare som anmäler sig senast 25 april en studentloppet-tröja, inkluderat i startavgiften! (OBS, begränsat antal.)

Dessutom får två lyckliga deltagare som slutför loppet varsitt träningskort på Campus1477!

Hur gör jag?

Du laddar först ner appen RaceOne. I appen eller på hemsidan söker du uppStudentloppet 2021, och anmäler dig där och fyller i dina uppgifter. Kön och ålder är valfritt.

Önskar du en tröja, så väljer du alternativ ”Startavgift+tröja”, annars alternativ ”Startavgift”. Du kan betala med både kort och swish, det hela tar max någon minut.

För att undvika köbildning kommer tröjorna gå att hämta ut i receptionen på Campus1477 under hela ordinarie öppetider. Vi meddelar så fort de är färdigtryckta!

Du springer sedan loppet mellan den 15 och 23 maj!

Kostnad: 25kr

När: 15-23 maj 2021

Plats: Valfri!

Distans: 5km

Hur: Med appen RaceOne

Länk: Studentloppet 2021

Instruktioner för RaceOne: Virtuella lopp – Steg-för-steg

Vad vinner jag: Snabbaste löpare får evig digital ära, men alla får en bättre hälsa! Vi har istället deltagarpriser i form av tröjor till de som anmäler sig i tid, och två träningskort på Campus1477 till två lyckliga slutförare av det digitala studentloppet 2021!

Information in English

In a time when many events are canceled and one sits at home more than ever, Idrottskonventet, Campus1477 and UAIF invites you to this year’s (digital) edition of Studentloppet!

What does a digital race mean?

When we would normally run with other students, we now run (physically) all alone. We make sure to always follow the public health authority’s (Folkhälsomyndighetens) recommendations, local guidelines and common sense in all our training and during the race. Together we run Studentloppet 2021 wherever we want, but we all run the same distance! All you need is a mobile phone with the RaceOne app installed. An important aspect of our health is exercise, whether one is running, jogging or walking one is equally welcome! To enable as many people as possible to participate, the race will take place for 9 days, from Saturday 15 May to Sunday 23 May.

In addition to having a race to look forward to and train for, we can also offer the participants who register by April 25 a Studentloppet 2021 t-shirt included in the entry fee! (NOTE, limited amount) In addition, two lucky participants who complete the race will each receive a training card  for Campus1477!

How do I register?

You first download the RaceOne app. In the app or on the website, you search for Studentloppet 2021, and register there and fill in your information. Gender and date of birth is voluntary. If you want a shirt, you choose the option ”Start fee + shirt”, otherwise the option ”Start fee”. You can pay with both card and swish, it all takes a maximum of a few minutes. To avoid queues, the shirts can be picked up at the reception on Campus1477 during regular opening hours. We’ll notify you as soon as they are ready. You then run the race between 15 and 23 May!

Cost: SEK 25

When: May 15-23

Location: Wherever!

Distance: 5km

Link: Studentloppet 2021

Instructions for RaceOne: Virtual races – Step-by-step

What do I win: Fastest runners get eternal digital glory, but everyone gets better health! Instead, we have participant prizes in the form of jerseys for those who register on time, and two training cards on Campus1477 for two happy finishers of the digital student race 2021!